SOUS – Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji in EASPD – Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo organizirata mednarodni posvet na temo»OD BESED DO ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI«, ki je bil dne 15. in 16. maja 2017 v prostorih Kongresnega centra Brdo pri Kranju.

Sodelovali smo tudi z referatomSkupnosti VDC Slovenije, ki ga je predstavila predsednica SVDCS Mirjana ČESEN.

Priložnosti vključevanja odraslih oseb s posebnimi potrebami SOUS

POSVET SOUS 2017