12.10.2016 posvet logo

V Skupnosti Varstveno delovnih centrov smo se odločili, da pripravimo posvet, s katerim  želimo opozoriti na nujne spremembe »v glavah in sistemu«, da bo le-ta bolj naravnan na potrebe uporabnikov. Želimo senzibilizitati širšo družbeno in strokovno javnost, na velik pomen našega poslanstva. V preteklih letih je bil v Sloveniji na področju skrbi za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju in oseb s pridobljeno možgansko poškodbo, narejen velik napredek. Danes se pogovarjamo o inkluziji, deinstitucionalizaciji… A korenitejši premiki v praksi, predvsem pa v sistemu so prepočasni. Kot izvajalci socialnovarstvene dejavnosti se zavedamo odgovornosti in izzivov, ki so tu in čakajo na rešitve. Želimo ohraniti in nadgraditi vse tisto, kar je dobrega za uporabnike in preseči tisto, kar sodi v preteklost. V VDC-jih je razvito veliko novih, inovativnih programov, ki so usmerjeni v iskanje tistih praks, ki odgovarjajo na potrebe uporabnikov. Želimo, da je glas uporabnikov še močnejši ter želimo, da bi bil naš nadaljnji razvoj tudi sistemsko podprt s strani zakonodaje, ustanoviteljev in financerjev.

Vabimo vas, da se nam pridružite pri “premikih” za kakovostnejše življenje odraslih oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji.

Na posvet se prijavite elektronsko s klikom na PRIJAVA.

program-1-posvet-skupnosti-vdc-slovenije