Republika Slovenija na področju socialnega varstva skozi mrežo izvajalcev javne službe pokriva področje organizirane družbene skrbi za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, za osebe z več motnjami, pri katerih so poleg duševne motnje prisotne še osebnostne motnje ali težje senzorne motnje (motnje vida, sluha) ter osebe, ki imajo prirojene ali pridobljene poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja (s poškodbami glave). Tako organizirano obliko družbene skrbi izvajamo Varstveno delovni centri (VDC).

“V Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije (v nadaljnjem besedilu SVDCS), se povezujemo javni in drugi zavodi ter koncesionarji, ki izvajamo dejavnost varstveno delovnih centrov za upravičence do storitev, skladno z veljavnim Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev na območju Republike Slovenije« (STATUT SVDCS).

V SVDCS je vključenih 32 članic. Delujemo prostovoljno in neprofitno. Nimamo formalno zaposlenih. Financiramo se iz letnih članarin članic. Skupnost je bila ustanovljena na podlagi pogodbe o ustanovitvi sklenjene 22. 03. 2002, ter soglasja Vlade Republike Slovenije št. 570-15/2003-1 z dne 14. 10. 2003. Registrirana je od 24. 05. 2004 na okrožnem sodišču v Kopru pod vložkom št. 1/06829/00 Matična številka: 1953486000

Organi SVDCS v mandatnem obdobju 2014 – 2018 so:

Predsednica: Mirjana ČESEN.

Podpredsednica: Mateja KOROŠEC.

Člani izvršnega odbora: Andrej ROMIH, Angela BENKO LANG,  Brigita ŠOSTER, Nadja GANTAR, Leon ŠTEMBERGER, Zdenka VRLINIČ, Dr. Sandra MEDVEŠ BERGINC, Dr. Špela REŽUN, Helena KOS.

Člani nadzornega odbora: Dragica FOJAN, Srečko ŠALAMUN, mag. Jasmina BREZNIK.

Vodje  sekcij: sekcija direktorjev: Romana TRPIN; sekcija računovodij: Marta ZDOLŠEK; sekcija institucionalnega varstva in zdravstvene nege: Slavko BOLČEVIČ; sekcija dnevnega varstva: Srečko ŠALAMUN; sekcija koncesionarjev, Andrej ŠTESL.

Sekretarka: Darja FIŠER.

SMO KREATORJI SPREMEMB....