Republika Slovenija na področju socialnega varstva skozi mrežo izvajalcev javne službe pokriva področje organizirane družbene skrbi za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, za osebe z več motnjami, pri katerih so poleg duševne motnje prisotne še osebnostne motnje ali težje senzorne motnje (motnje vida, sluha) ter osebe, ki imajo prirojene ali pridobljene poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja (s poškodbami glave). Tako organizirano obliko družbene skrbi izvajamo Varstveno delovni centri (VDC).

“V Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije (v nadaljnjem besedilu SVDCS), se povezujemo javni in drugi zavodi ter koncesionarji, ki izvajamo dejavnost varstveno delovnih centrov za upravičence do storitev, skladno z veljavnim Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev na območju Republike Slovenije« (STATUT SVDCS).

V SVDCS je vključenih 32 članic. Delujemo prostovoljno in neprofitno. Nimamo formalno zaposlenih. Financiramo se iz letnih članarin članic. Skupnost je bila ustanovljena na podlagi pogodbe o ustanovitvi sklenjene 22. 03. 2002, ter soglasja Vlade Republike Slovenije št. 570-15/2003-1 z dne 14. 10. 2003. Registrirana je od 24. 05. 2004 na okrožnem sodišču v Kopru pod vložkom št. 1/06829/00 Matična številka: 1953486000

Organi SVDCS v mandatnem obdobju 2024 – 2027 so:

Predsednica:   mag. Jasmina BREZNIK                e-pošta: skupnostvdc@gmail.com

Podpredsednica:   Mira POTOKAR                      e-pošta: skupnostvdc@gmail.com

Sekretarka:   mag. Andreja RADUHA                   e-pošta: skupnostvdc@gmail.com

SMO KREATORJI SPREMEMB....