SVDCS sodelovala na Posvetu SOUS “Od besed do življenja v skupnosti”

SOUS – Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji in EASPD – Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo organizirata mednarodni posvet na temo»OD BESED DO ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI«, ki je bil dne 15. in 16. maja 2017 v prostorih Kongresnega centra Brdo pri Kranju. Sodelovali smo tudi z referatomSkupnosti VDC Slovenije, […]

Predstavitev Skupnosti VDC Slovenije

Z namenom osnovnega spoštovanja stroke in njenega  razvoja na področju celostne obravnave odraslega uporabnika VDC ter namenom,  da bi socialnovarstveno storitev različnim javnostim približali v njenem realnem, vsakodnevnem izvajanju v praksi, smo v Skupnosti Varstveno delovnih centrov Slovenije ( v nadaljevanju: SVDCS) oblikovali temeljna doktrinarna načela skozi katera lahko sleherni posameznik, laik ali strokovnjak dobi […]

Zaključki 1. posveta Skupnosti VDC SLO

Praksa je z razvojem povsem prehitela zakonske podlage, zakonodajalec nima posluha za opozorila stroke/ izvajalcev. Z obstoječo, zastarelo zakonodajo kršimo mednarodne akte, Konvencije, Deklaracije …. Izvajalci zaradi neustreznih zakonskih podlag z implementacijo novih, inovativnih programov in vsebin  v vsakdanjo izvajalsko prakso » hodimo po robu«. Izvajalci z razvojem novih programov in njihovo implementacije v vsakdanjo izvajalsko […]

VABLJENI NA 1. POSVET SKUPNOSTI VDC SLO, 12.10.2016, NA GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU V LJUBLJANI

V Skupnosti Varstveno delovnih centrov smo se odločili, da pripravimo posvet, s katerim  želimo opozoriti na nujne spremembe »v glavah in sistemu«, da bo le-ta bolj naravnan na potrebe uporabnikov. Želimo senzibilizitati širšo družbeno in strokovno javnost, na velik pomen našega poslanstva. V preteklih letih je bil v Sloveniji na področju skrbi za odrasle osebe z […]