S KLIKOM NA ČLANA/ICO SE POVEŽEŠ NA NJIHOVO SPLETNO STRAN.


#

ČLAN/ICA VDC SLO

1. Barka
2. Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga
3. Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica
4. Center za usposabljanje, varstvo in delo Črna
5. Center za usposabljanje, varstvo in delo Dobrna
6. Center za varstvo in delo Golovec
7. Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo – Zavod Karion
8. Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca Ljubljana
9. MD Sožitje Maribor
10. Društvo Sožitje Ptuj, VDC Sožitje Ptuj
11. Varstveno delovni center Ajdovščina – Vipava
12. Varstveno delovni center Črnomelj
13. Varstveno delovni center INCE Mengeš
14. Varstveno delovni center Koper
15. Varstveno delovni center Kranj
16. Varstveno delovni center Krško Leskovec
17. Varstveno delovni center Murska Sobota
18. Varstveno delovni center Nova Gorica
19. Varstveno delovni center Novo mesto
20. Varstveno delovni center Polž Maribor
21. Varstveno delovni center Postojna
22. Varstveno delovni center SAŠA Velenje
23. Varstveno delovni center Šentjur
24. Varstveno delovni center Tolmin
25. Varstveno delovni center Tončke Hočevar Ljubljana
26. Varstveno delovni center Vrhnika – Idrija
27. Varstveno delovni center Zagorje ob Savi
28. Center Korak
29. Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
30. Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
31. Želva d.o.o. Ljubjana
32. Naprej, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo