Zemljevid ni na voljo

Datum / Čas
Date(s) - 03/06/2021 - 04/06/2021
All Day

Kategorije Ne Kategorije


” Delaj v to kar verjameš in verjemi v to kar počneš, vse drugo je tratenje energije in časa.” (NISARGADOTTA)

SKUPŠČINA 2021

15 – 17

17.30 – 19 in 9 – 13.30 Delo v skupinah na strateških usmeritvah za krepitev naših prednosti, zmanjševanja slabosti, izkoriščanja priložnosti in izogibanja nevarnostim, ki smo jih opredelili v analizi SWOT

Predvidoma bi se oblikovale sledeče skupine:

  1. Skupina za strategijo potrebnih sprememb zakonodaje (kako umestiti vlogo VDC-ja kot izvajalca ter uporabnika VDC, v luči vseh zakonodajnih sprememb – Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o socialnem vključevanju invalidov, Zakon o osebni asistenci in identifikacija potrebnih dodatnih sprememb zakonov (ZSV), pravilnikov – predlog za nove standarde in normative – v kakšni smeri? – izenačenje »pravic in obveznosti« javnih zavodov in koncesionarjev…)
  2. Skupina za postavitev mesta, vloge VDC-jev v prihodnje, samo poimenovanje VDC-jev in načini za krepitev ugleda, komunikacije z javnostjo, skupni projekti… (fb, internet, objave v medijih dobrih praks, povezava v skupno trgovino…).
  3. Skupina za strategijo starajoče se populacije v VDC-jih, populacije s povečanimi težavami v duševnem zdravju, avtiste in ostale skupino, ki potrebujejo drugačne pogoje dela… v obeh storitvah VDC (katere vse storitve se potrebuje – vključujoč zdravstvene – načini izvedbe – vsi zaposleni v organizaciji, sodelovanje med organizacijami….)
  4. Skupina za strategijo prevozov uporabnikov in umestitve nadstandardnih aktivnosti v redno dejavnost (prevozi vsakodnevno v VDC, k zdravnikom, interesne aktivnosti, letovanja, zimovanja – kaj izvajamo, kaj prepustimo podpornim storitvam po ZSVI, ko stopijo v veljavo, društvom…).
  5. Skupina za strategijo poenotenja internih aktov, smernic VDC-jev pri vsakodnevnem delovanju (npr. sistemizacije, hišni redi, hujše kršitve za odpust,…)
Objavljeno v .