Zaključki 1. posveta Skupnosti VDC SLO

Praksa je z razvojem povsem prehitela zakonske podlage, zakonodajalec nima posluha za opozorila stroke/ izvajalcev. Z obstoječo, zastarelo zakonodajo kršimo mednarodne akte, Konvencije, Deklaracije …. Izvajalci zaradi neustreznih zakonskih podlag z implementacijo novih, inovativnih programov in vsebin  v vsakdanjo izvajalsko prakso » hodimo po robu«. Izvajalci z razvojem novih programov in njihovo implementacije v vsakdanjo izvajalsko […]

VABLJENI NA 1. POSVET SKUPNOSTI VDC SLO, 12.10.2016, NA GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU V LJUBLJANI

V Skupnosti Varstveno delovnih centrov smo se odločili, da pripravimo posvet, s katerim  želimo opozoriti na nujne spremembe »v glavah in sistemu«, da bo le-ta bolj naravnan na potrebe uporabnikov. Želimo senzibilizitati širšo družbeno in strokovno javnost, na velik pomen našega poslanstva. V preteklih letih je bil v Sloveniji na področju skrbi za odrasle osebe z […]