SVDCS sodelovala na Posvetu SOUS “Od besed do življenja v skupnosti”

SOUS – Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji in EASPD – Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo organizirata mednarodni posvet na temo»OD BESED DO ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI«, ki je bil dne 15. in 16. maja 2017 v prostorih Kongresnega centra Brdo pri Kranju. Sodelovali smo tudi z referatomSkupnosti VDC Slovenije, […]

Predstavitev Skupnosti VDC Slovenije

Z namenom osnovnega spoštovanja stroke in njenega  razvoja na področju celostne obravnave odraslega uporabnika VDC ter namenom,  da bi socialnovarstveno storitev različnim javnostim približali v njenem realnem, vsakodnevnem izvajanju v praksi, smo v Skupnosti Varstveno delovnih centrov Slovenije ( v nadaljevanju: SVDCS) oblikovali temeljna doktrinarna načela skozi katera lahko sleherni posameznik, laik ali strokovnjak dobi […]