Danes, 25. 1. 2023, je od 10. do 13. ure, v polni predavalnici M-hotela v Ljubljani, potekala okrogla miza o realni in vključujoči deinstitucionalizaciji v Sloveniji. Glavni organizator je bila Skupnosti VDC Slovenije. Sodelovalo je 42 povabljenih udeležencev iz slovenskih VDC, CUDV, Inštituta RS za socialno varstvo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za solidarno prihodnost, Socialne zbornice Slovenije, Skupnosti CSD Slovenije in Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

 

Na okrogli mizi smo izvajalci socialnovarstvenih storitev za odrasle osebe z intelektualno oviro izpostavili izhodišča, dobro prakso deinstitucionalizacije pri naših storitvah in programih, na katerih je potrebno graditi naprej. In to tako pri kratkoročnih aktivnostih kot tudi dolgoročni strategiji deinstitucionalizacije v Sloveniji, ki mora upoštevati tako vidik uporabnikovih potreb, kot tudi realne možnosti izvajanja storitev glede na demografsko sliko, omejene kadrovske in finančne resurse ter družbeno pripravljenost na vključevanje naših uporabnikov v lokalno okolje. Pomembno je, da smo izvajalci vključeni kot enakovreden partner v načrtovanje strategije deinstitucionalizacije, saj poznamo aktualno stanje in smo na koncu mi tisti, ki bomo načrtovano morali izvesti.

 

Pristojni so nam povedali da se osnutek strategije piše v ekspertni, projektni skupini za deinstitucionalizacijo na MDDSZ, v tesnem sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo. Izvajalci in vsi ostali deležniki bomo vključeni v predstavitev osnutka in delavnice predvidoma v februarju 2023 in bomo imeli vpliv na končno zapisano verzijo Strategije deinstitucionalizacije v Sloveniji. Do junija 2023 naj bi bila strategija sprejeta.

 

Izvajalci smo poudarili, da res želimo, da smo vključeni pri vseh nadaljnjih načrtovalnih in izvedbenih aktivnostih glede sprememb, ki nas zadevajo, saj verjamemo, da le povezano lahko premaknemo naš sistem podpore za osebe z intelektualno oviro v tisto smer, ki bo res po »meri« posameznega uporabnika in hkrati realno izvedljiva ob resursih, ki so nam/bodo na voljo. Da upoštevamo slovensko REALNOST, dobre prakse in ne kopiramo tujih modelov, smernic, brez kritične presoje o posledicah, ki nas lahko v materialnem in nematerialnem smislu »drago stanejo«.

 

Temelj uspešnega procesa deinstitucionalizacije je kultura celotne družbe, ki temelji na solidarnosti in vključenosti vseh ljudi vanjo.