VDC Črnomelj je prejel posebno priznanje predsednika Čebelarske zveze Slovenije za delo čebelarskega krožka, na kar smo izredno ponosni.