Na XXIV. Dnevih Socialne zbornice Slovenije je Skupnost VDC Slovenije
prejela zahvalo  za dolgoletno sodelovanje.

V zavedanju pomena sodelovanja, povezovanja skozi strokovnost in znanje,  v
smeri zasledovanja in tkanja skupne vizije, se
Socialni zbornici Slovenije, kot strokovnemu združenju  ob tej priložnosti
iskreno  zahvaljujemo.

Skupnost VDC Slovenije