Poslednji cilj vseh nas je mir

Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše. Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas. Vekovečna dragih je bližina. Smrt je le združitve návečer. Zemlja skupno je pribežališče in poslednji cilj vseh nas je mir. (Mila Kačič) Ida… Ostajaš z nami, v Skupnosti VDC Slovenije

Dolgost življenja našega je kratka…

“Dolgost življenja našega je kratka. Kaj znancev je zasula že lopata! Odprta noč in dan so groba vrata; al’ dneva ne pove nobena prat’ka…” (France Prešeren) Res ne vemo, kdaj pride dan, ko se poslovimo od prijateljev, znancev, sodelavcev. Tako je boj s hudo boleznijo izgubil tudi Davor Dominkuš, dolga leta sodelavec naših zavodov, centrov in vsakdo od […]

ZAHVALA

Na XXIV. Dnevih Socialne zbornice Slovenije je Skupnost VDC Slovenije prejela zahvalo  za dolgoletno sodelovanje. V zavedanju pomena sodelovanja, povezovanja skozi strokovnost in znanje,  v smeri zasledovanja in tkanja skupne vizije, se Socialni zbornici Slovenije, kot strokovnemu združenju  ob tej priložnosti iskreno  zahvaljujemo. Skupnost VDC Slovenije

TU JE DOMA LJUBEZEN Knjiga v lahkem branju avtorjev uporabnikov VDC Murska Sobota in prekmurske pisateljice Karoline Kolmanič

Knjiga Tu je doma ljubezen je avtorsko delo uporabnikov VDC Murska Sobota in prekmurske pisateljice Karoline Kolmanič. Je novost in velik korak za lahko branje v Sloveniji. Sodobna, aktualna tematika je v zgodbi prepletena z ljubeznijo. Ob prebiranju knjige boste spoznali, da nosi globoko sporočilno vrednost , zaradi katere je svet lepši in so ovire […]

Skrbovinca

Skrbovin’ca je skupno delo Mestne občine Ljubljana in štirih ljubljanskih Varstveno delovnih centrov. Je prostor za druženje, za razstave, promocijo in tudi prodajo ustvarjalnih in delovnih dosežkov odraslih oseb s posebnimi potrebami ali drugih še prevečkrat spregledanih socialnih skupin. V Info točki 65+ lahko starejši in gibalno ovirani dobijo nasvet ali informacijo, ki jo potrebujejo, […]

SVDCS sodelovala na Posvetu SOUS “Od besed do življenja v skupnosti”

SOUS – Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji in EASPD – Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo organizirata mednarodni posvet na temo»OD BESED DO ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI«, ki je bil dne 15. in 16. maja 2017 v prostorih Kongresnega centra Brdo pri Kranju. Sodelovali smo tudi z referatomSkupnosti VDC Slovenije, […]

Predstavitev Skupnosti VDC Slovenije

Z namenom osnovnega spoštovanja stroke in njenega  razvoja na področju celostne obravnave odraslega uporabnika VDC ter namenom,  da bi socialnovarstveno storitev različnim javnostim približali v njenem realnem, vsakodnevnem izvajanju v praksi, smo v Skupnosti Varstveno delovnih centrov Slovenije ( v nadaljevanju: SVDCS) oblikovali temeljna doktrinarna načela skozi katera lahko sleherni posameznik, laik ali strokovnjak dobi […]